1002AF giubbotto donna CIESSE PIUMINI off white down padded jacket woman

1002AF giubbotto donna CIESSE PIUMINI off white down padded jacket woman

รุ่น: MILLA 204CPWJ32394 123XXM-204 LIGHT SOFTSHELL พร้อมเข็มขัดขนจริง
คาปูชิโอ สแตคาบิล, บอร์โด ดิ เพลลิชเซีย สแตคาบิล

The North Face
0-10° C
กันหนาว
โทนขาว
The North Face
0-10° C
ทริปยุโรป, ทริปล่าแสงเหนือ, ทริปลุยหิมะ, ทริปแฟชั่น พอตเทรด
โทนขาว
รหัสสินค้า : 2DJ0558
ทริปแนะนำ : ทริปยุโรป, ทริปล่าแสงเหนือ, ทริปลุยหิมะ, ทริปแฟชั่น พอตเทรด
เสื้อขนเป็ดสีขาว

วิธีการจอง และการเช่าชุด
1. ลูกค้าเลือกแบบชุดที่ลูกค้าต้องการ
2. แจ้งวันที่ต้องการใช้งานและวันที่จะคืนชุด
3. ทางร้านจะแจ้งราคา และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ชำระค่าเช่าและค่าประกันชุด (จะชำระทั้งหมดก็ได้ หรือชำระแค่ค่าเช่าไว้อย่างเดียวก่อนก็ได้)
5. ทางร้านจะล็อคคิวสำหรับชุดที่ต้องการเช่าไว้ให้
6. รับชุดตามวันที่ได้ตกลงกันไว้ ถ้าหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระก่อนรับชุด (ลูกค้ารับเองหรือให้ส่งก็ได้)
7. คืนชุดตามวันที่กำหนด เมื่อทางร้านเช็คแล้วชุดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี จะโอนเงินประกันคืนให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการเช่าชุด
1. ค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก
     1.1. ค่าเช่า (ตามแบบและระยะเวลาการเช่า) – ชำระวันมาเช่า
     1.2. ค่าประกัน (ตามแบบ) – ชำระวันมาเช่า หรือวันรับชุดก็ได้ตามสะดวก
2. จำนวนวันในการเช่าจะมี 5 / 7 / 10 / 15 / 20 / 30 วัน โดยราคาจะเพิ่มขึ้นตามเรท
3. การนับวัน จะนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับชุด ถึงวันที่ลูกค้าคืนชุดกับทางร้านเรียบร้อย หากนับวันแล้วเกินเรทแรกจะถูกปัดขึ้นไปเรทถัดไป เช่น นับได้ 13 วัน จะจัดอยู่ในเรทราคา 15 วัน เป็นต้น
4. การชำระค่าใช้จ่ายมี 3 แบบ
     4.1. เงินสด
     4.2. โอนเงิน
     4.3. บัตรเครดิต (มีชาร์จ 3%)
5. ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและให้ส่ง จะบวกเพิ่มค่าส่งตามจริงและหักจากค่าประกันที่จะได้คืน / ในกรณีที่ลูกค้าอยู่กรุงเทพและปริมณฑลจะให้ส่ง ร้านจะส่งแมสเซ็นเจอร์ให้แล้วชำระเงินปลายทางจากลูกค้า
6. สินค้าตกลงเช่าแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี
7. กรณีเลื่อนวันรับสินค้า กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนภายใน 3 วัน
8. ส่งคืนล่าช้ามีค่าปรับ 100 บาท ต่อวัน ต่อชิ้น
9. กรณีสินค้าชำรุด ปรับค่าซ่อมแซมตามการประเมินของทางบริษัทฯ (หักจากเงินประกัน)
10. กรณีสินค้าสูญหาย ปรับตามราคาเต็มจำนวนของทางบริษัทฯ

ตัวอย่างการคิดค่าเช่าชุด
• ต้องการเช่าเสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล 1 ตัว / เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ 1 ตัว / บูทแฟชั่น 1 คู่
• รับชุดวันที่ 10 ม.ค. 63 – คืนชุดวันที่ 19 ม.ค. 63 (รวม 10 วัน)
• ราคา (Rate 10 วัน)
แบบชุด | ค่าเช่า | ค่าประกัน
เสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล | 1000บาท | 1500บาท
เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ | 1500บาท |  2500บาท
บูทแฟชั่น | 750บาท | 1500บาท
รวมค่าเช่า 3250บาท | รวมค่าประกัน 5500บาท

• ชำระเงินค่าเช่า รวมค่าประกัน = 8750 บาท หรือชำระค่าเช่าอย่างเดียวก่อนก็ได้ 3250 บาท แล้วทางร้านก็จะล็อคคิวชุดให้ลูกค้าในวันที่ตกลงกันไว้
• วันรับชุดหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระค่าประกัน 5500 ฿ และลูกค้าก็รับชุดกลับไป หรือให้ส่งแมสเซ็นเจอร์ให้ก็ได้
• วันคืนชุดเมื่อลูกค้านำชุดมาคืนเรียบร้อย ทางร้านเช็คจำนวนและสภาพของชุด เมื่อเรียบร้อยดีจากนั้นจะทำเรื่องโอนเงินคืนค่าประกัน 5500 ฿ ให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ