วิธีเช่าและเงื่อนไข

วิธีการจอง และการเช่าชุด
1. ลูกค้าเลือกแบบชุดที่ลูกค้าต้องการ
2. แจ้งวันที่ต้องการใช้งาน วันที่จะคืนชุด และรูปแบบการส่งของ
3. ทางร้านจะแจ้งราคา และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ชำระค่าเช่าและค่าประกันชุด (จะชำระทั้งหมดก็ได้ หรือชำระแค่ค่าเช่าไว้อย่างเดียวก่อนก็ได้)
5. ทางร้านจะล็อคคิวสำหรับชุดที่ต้องการเช่าไว้ให้
6. รับชุดตามวันที่ได้ตกลงกันไว้ ถ้าหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระก่อนรับชุด (ชำระล่วงหน้าได้)
7. คืนชุดตามวันที่กำหนด เมื่อทางร้านเช็คแล้วชุดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี จะโอนเงินประกันคืนให้ลูกค้าภายใน 10 วัน

เงื่อนไขการเช่าชุด
1. ค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก
     1.1. ค่าเช่า (จะแตกต่างกันตามรุ่น วัสดุ หรือล็อตนั้นๆและระยะเวลาการเช่าทางร้านจะมีการแยกค่าซักเพื่อให้ลูกค้าเทียบระหว่างการเช่ากับซื้อ) – ชำระวันจอง
     1.2. ค่าประกัน (ตามแบบ) – ชำระวันจอง หรือวันรับชุดก็ได้ แต่เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแนะนำให้ลูกค้าชำระในวันที่จอง หรือก่อนรับชุด 3 วัน เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ
          1.2.1.ทางร้านจะเก็บค่าประกันประมาณ 20% ของมูลค่าสินค้าตามสภาพ ซึ่งจะได้คืนหลังจากทางร้านได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า และตรวจสอบแล้วว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ภายใน 10 วัน

2. การเช่าจะมีราคาตามวัน ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเช่ากี่วัน หากลูกค้าเช่านานราคาเช่าต่อวันจะถูกลง
3. การนับวัน จะนับตั้งแต่วันที่สินค้าออกจากร้าน ถึงวันที่สินค้ากลับเข้ามาทางร้านเรียบร้อย หากคืนล่าช้าจะมีค่าปรับ โดยในเบื้องต้นลูกค้าจะต้องชำระเพิ่มภายใน 3 วัน หรือหักจากเงินประกัน
4. การชำระค่าใช้จ่ายมี 3 แบบ
     4.1. เงินสด
     4.2. โอนเงิน
     4.3. บัตรเครดิต (มีชาร์จ 3%)
5. ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและให้ส่ง จะมีค่าส่งตามจริงสามารถชำระแยก หรือหักจากค่าประกันที่จะได้คืน / ในกรณีที่ลูกค้าอยู่กรุงเทพและปริมณฑลจะให้ส่ง ลูกค้าสามารถส่งแมสเซ็นเจอร์ให้เข้ามารับที่ร้านแล้วชำระเงินปลายทางจากลูกค้า โดยลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางไลน์ (ในกรณีส่งแมส ลูกค้าจะต้องชำระค่าประกันก่อนเรียกแมส หากเป็น ems ลูกค้าจะต้องชำระก่อนของออกจากร้าน)
6. ลูกค้าตรวจสอบสินค้าในวันจองก่อนชำระ เนื่องจากสินค้าที่จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/เลื่อนวันรับสินค้า 
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้า 90 วัน การเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อตัว ต่อครั้ง/ยกเลิกได้รับค่าซักคืนหรือสามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไปได้เต็มจำนวน/เลื่อนวันรับสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทต่อบิล ต่อครั้ง หากเพิ่มวันจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อตัว ต่อครั้ง/ยกเลิกไม่ได้รับเงินคืนหรือสามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไปได้เฉพาะค่าซัก/เลื่อนวันรับสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทต่อบิล ต่อครั้ง หากเพิ่มวันจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม และทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกเช่าทุกกรณี
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 30 วัน 
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกเช่าทุกกรณี

8. ส่งคืนล่าช้ามีค่าปรับ เรทเช่าต่อวันของเรท 8วัน คูณ2 ต่อชิ้น ต่อวันที่ช้า
9. กรณีสินค้าชำรุด ปรับค่าซ่อมแซมตามการประเมินของทางบริษัทฯ (หักจากเงินประกัน)
10. กรณีสินค้าสูญหาย ปรับตามราคาเต็มจำนวนของทางบริษัทฯ ซึ่งหากเกินวงเงินประกันจะมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่ม

ตัวอย่างการคิดค่าเช่าชุด
• ต้องการเช่าเสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล 1 ตัว / เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ 1 ตัว / บูทแฟชั่น 1 คู่
• รับชุดวันที่ 10 ม.ค. 63 – คืนชุดวันที่ 19 ม.ค. 63 (รวม 10 วัน)
• ราคา (Rate 10 วัน)
แบบชุด | ค่าเช่า | ค่าประกัน
เสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล | 1000บาท | 1500บาท
เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ | 1500บาท |  2500บาท
บูทแฟชั่น | 750บาท | 1500บาท
รวมค่าเช่า 3250บาท | รวมค่าประกัน 5500บาท

• ชำระเงินค่าเช่า รวมค่าประกัน = 8750 บาท หรือชำระค่าเช่าอย่างเดียวก่อนก็ได้ 3250 บาท แล้วทางร้านก็จะล็อคคิวชุดให้ลูกค้าในวันที่ตกลงกันไว้
• วันรับชุดหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระค่าประกัน 5500 ฿ และลูกค้าก็รับชุดกลับไป หรือให้ส่งแมสเซ็นเจอร์ให้ก็ได้
• วันคืนชุดเมื่อลูกค้านำชุดมาคืนเรียบร้อย ทางร้านเช็คจำนวนและสภาพของชุด เมื่อไม่มีจุดชำรุดเสียหาย หรือการซักพิเศษเพิ่มเติม จากนั้นจะทำเรื่องโอนเงินคืนค่าประกัน 5500 ฿ ให้ลูกค้าภายใน 10 วันค่ะ

Search