The North Face Comfy Alpha Fleece Zip-Up

The North Face Comfy Alpha Fleece Zip-Up

The North Face
0-10° C
กันหนาว, กันลม
โทนแดง ชมพู ม่วง
The North Face
0-10° C
กันหนาว, กันลม
โทนแดง ชมพู ม่วง
รหัสสินค้า : R23NFT0041
ทริปแนะนำ : ทริปยุโรป, ทริปฤดูใบไม้ผลิ, ทริปฤดูใบไม้ร่วง, ทริปล่องเรือ, ทริปล่าแสงเหนือ, ทริปลุยหิมะ, ทริปสกี, ทริปแฟชั่น พอตเทรด
เสื้อกันหนาว The North Face สีชมพูขนแกะ

วิธีการจอง และการเช่าชุด
1. ลูกค้าเลือกแบบชุดที่ลูกค้าต้องการ
2. แจ้งวันที่ต้องการใช้งานวันที่จะคืนชุด และรูปแบบการส่งของ
3. ทางร้านจะแจ้งราคา และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ชำระค่าเช่าและค่าประกันชุด (จะชำระทั้งหมดก็ได้ หรือชำระแค่ค่าเช่าไว้อย่างเดียวก่อนก็ได้)
5. ทางร้านจะล็อคคิวสำหรับชุดที่ต้องการเช่าไว้ให้
6. รับชุดตามวันที่ได้ตกลงกันไว้ ถ้าหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระก่อนรับชุด (ชำระล่วงหน้าได้)
7. คืนชุดตามวันที่กำหนด เมื่อทางร้านเช็คแล้วชุดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี จะโอนเงินประกันคืนให้ลูกค้าภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการเช่าชุด

1. ค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก
     1.1. ค่าเช่า (ตามแบบและระยะเวลาการเช่าทางร้านจะมีการแยกค่าซักเพื่อให้ลูกค้าเทียบระหว่างการเช่ากับซื้อแต่ไม่ใช่ค่าซักจริง) – ชำระวันมาเช่า
     1.2. ค่าประกัน (ตามแบบ) – ชำระวันมาเช่า หรือวันรับชุดก็ได้ แต่เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแนะนำให้ลูกค้าชำระในวันที่มาตกลงเช่า เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ
2. การเช่าจะมีราคาตามวัน ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเช่ากี่วัน หากลูกค้าเช่านานราคาเช่าต่อวันจะถูกลง
3. การนับวัน จะนับตั้งแต่วันที่สินค้าออกจากร้าน ถึงวันที่สินค้ากลับเข้ามาทางร้านเรียบร้อย หากคืนล่าช้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. การชำระค่าใช้จ่ายมี 3 แบบ
     4.1. เงินสด
     4.2. โอนเงิน
     4.3. บัตรเครดิต (มีชาร์จ 3%)
5. ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและให้ส่ง จะบวกเพิ่มค่าส่งตามจริงและหักจากค่าประกันที่จะได้คืน / ในกรณีที่ลูกค้าอยู่กรุงเทพและปริมณฑลจะให้ส่ง ลูกค้าสามารถส่งแมสเซ็นเจอร์ให้เข้ามารับที่ร้านแล้วชำระเงินปลายทางจากลูกค้า โดยลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางไลน์
6. ลูกค้าตรวจสอบสินค้าในวันที่ตกลงเช่าก่อนชำระ เนื่องจากสินค้าตกลงเช่าแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/เลื่อนวันรับสินค้า 
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้า 90 วัน การเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อตัว ต่อครั้ง/ยกเลิกได้รับค่าซักคืนหรือสามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไปได้เต็มจำนวน/เลื่อนวันรับสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทต่อบิล ต่อครั้ง หากเพิ่มวันจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อตัว ต่อครั้ง/ยกเลิกไม่ได้รับเงินคืนหรือสามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไปได้เฉพาะค่าซัก/เลื่อนวันรับสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทต่อบิล ต่อครั้ง หากเพิ่มวันจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม และทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกเช่าทุกกรณี
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 30 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกเช่าทุกกรณี

8. ส่งคืนล่าช้ามีค่าปรับ เรทเช่าต่อวันคูณ 2 ต่อชิ้น
9. กรณีสินค้าชำรุด ปรับค่าซ่อมแซมตามการประเมินของทางบริษัทฯ (หักจากเงินประกัน)
10. กรณีสินค้าสูญหาย ปรับตามราคาเต็มจำนวนของทางบริษัทฯ ซึ่งหากเกินวงเงินประกันจะมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่ม

ตัวอย่างการคิดค่าเช่าชุด
• ต้องการเช่าเสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล 1 ตัว / เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ 1 ตัว / บูทแฟชั่น 1 คู่
• รับชุดวันที่ 10 ม.ค. 63 – คืนชุดวันที่ 19 ม.ค. 63 (รวม 10 วัน)
• ราคา (Rate 10 วัน)
แบบชุด | ค่าเช่า | ค่าประกัน
เสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล | 1000บาท | 1500บาท
เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ | 1500บาท |  2500บาท
บูทแฟชั่น | 750บาท | 1500บาท

• ชำระเงินค่าเช่า รวมค่าประกัน = 8750 บาท หรือชำระค่าเช่าอย่างเดียวก่อนก็ได้ 3250 บาท แล้วทางร้านก็จะล็อคคิวชุดให้ลูกค้าในวันที่ตกลงกันไว้
• วันรับชุดหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระค่าประกัน 5500 ฿ และลูกค้าก็รับชุดกลับไป หรือให้ส่งแมสเซ็นเจอร์ให้ก็ได้
• วันคืนชุดเมื่อลูกค้านำชุดมาคืนเรียบร้อย ทางร้านเช็คจำนวนและสภาพของชุด เมื่อเรียบร้อยดีจากนั้นจะทำเรื่องโอนเงินคืนค่าประกัน 5500 ฿ ให้ลูกค้าภายใน 7 วันค่ะ