Overcoats for women – Plus Size

Overcoats for women – Plus Size

Fashion
15-20° C
กันหนาว
โทนเหลือง น้ำตาล เบจ ส้ม
Fashion
15-20° C
กันหนาว
โทนเหลือง น้ำตาล เบจ ส้ม
รหัสสินค้า : OV23120000
หมวดหมู่ : ,
ทริปแนะนำ : ทริปยุโรป, ทริปฤดูใบไม้ผลิ, ทริปฤดูใบไม้ร่วง, ทริปแฟชั่น พอตเทรด
เสื้อโค้ทสีแดง

วิธีการจอง และการเช่าชุด
1. ลูกค้าเลือกแบบชุดที่ลูกค้าต้องการ
2. แจ้งวันที่ต้องการใช้งานวันที่จะคืนชุด และรูปแบบการส่งของ
3. ทางร้านจะแจ้งราคา และสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. ชำระค่าเช่าและค่าประกันชุด (จะชำระทั้งหมดก็ได้ หรือชำระแค่ค่าเช่าไว้อย่างเดียวก่อนก็ได้)
5. ทางร้านจะล็อคคิวสำหรับชุดที่ต้องการเช่าไว้ให้
6. รับชุดตามวันที่ได้ตกลงกันไว้ ถ้าหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระก่อนรับชุด (ชำระล่วงหน้าได้)
7. คืนชุดตามวันที่กำหนด เมื่อทางร้านเช็คแล้วชุดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี จะโอนเงินประกันคืนให้ลูกค้าภายใน 7 วัน

เงื่อนไขการเช่าชุด

1. ค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก
     1.1. ค่าเช่า (ตามแบบและระยะเวลาการเช่าทางร้านจะมีการแยกค่าซักเพื่อให้ลูกค้าเทียบระหว่างการเช่ากับซื้อแต่ไม่ใช่ค่าซักจริง) – ชำระวันมาเช่า
     1.2. ค่าประกัน (ตามแบบ) – ชำระวันมาเช่า หรือวันรับชุดก็ได้ แต่เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแนะนำให้ลูกค้าชำระในวันที่มาตกลงเช่า เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ
2. การเช่าจะมีราคาตามวัน ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเช่ากี่วัน หากลูกค้าเช่านานราคาเช่าต่อวันจะถูกลง
3. การนับวัน จะนับตั้งแต่วันที่สินค้าออกจากร้าน ถึงวันที่สินค้ากลับเข้ามาทางร้านเรียบร้อย หากคืนล่าช้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. การชำระค่าใช้จ่ายมี 3 แบบ
     4.1. เงินสด
     4.2. โอนเงิน
     4.3. บัตรเครดิต (มีชาร์จ 3%)
5. ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดและให้ส่ง จะบวกเพิ่มค่าส่งตามจริงและหักจากค่าประกันที่จะได้คืน / ในกรณีที่ลูกค้าอยู่กรุงเทพและปริมณฑลจะให้ส่ง ลูกค้าสามารถส่งแมสเซ็นเจอร์ให้เข้ามารับที่ร้านแล้วชำระเงินปลายทางจากลูกค้า โดยลูกค้ายืนยันตัวตนผ่านทางไลน์
6. ลูกค้าตรวจสอบสินค้าในวันที่ตกลงเช่าก่อนชำระ เนื่องจากสินค้าตกลงเช่าแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
7. กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/เลื่อนวันรับสินค้า 
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้า 90 วัน การเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อตัว ต่อครั้ง/ยกเลิกได้รับค่าซักคืนหรือสามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไปได้เต็มจำนวน/เลื่อนวันรับสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทต่อบิล ต่อครั้ง หากเพิ่มวันจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้า 30 วัน การเปลี่ยนแปลงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาทต่อตัว ต่อครั้ง/ยกเลิกไม่ได้รับเงินคืนหรือสามารถเก็บเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการเช่าครั้งถัดไปได้เฉพาะค่าซัก/เลื่อนวันรับสินค้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทต่อบิล ต่อครั้ง หากเพิ่มวันจะต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม และทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกเช่าทุกกรณี
 – หากมีการแจ้งล่วงหน้าต่ำกว่า 30 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกเช่าทุกกรณี

8. ส่งคืนล่าช้ามีค่าปรับ เรทเช่าต่อวันคูณ 2 ต่อชิ้น
9. กรณีสินค้าชำรุด ปรับค่าซ่อมแซมตามการประเมินของทางบริษัทฯ (หักจากเงินประกัน)
10. กรณีสินค้าสูญหาย ปรับตามราคาเต็มจำนวนของทางบริษัทฯ ซึ่งหากเกินวงเงินประกันจะมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บเพิ่ม

ตัวอย่างการคิดค่าเช่าชุด
• ต้องการเช่าเสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล 1 ตัว / เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ 1 ตัว / บูทแฟชั่น 1 คู่
• รับชุดวันที่ 10 ม.ค. 63 – คืนชุดวันที่ 19 ม.ค. 63 (รวม 10 วัน)
• ราคา (Rate 10 วัน)
แบบชุด | ค่าเช่า | ค่าประกัน
เสื้อโค้ทสีดำผ้าวูล | 1000บาท | 1500บาท
เสื้อขนเป็ดสีครีมฮู้ดเฟอร์ | 1500บาท |  2500บาท
บูทแฟชั่น | 750บาท | 1500บาท

• ชำระเงินค่าเช่า รวมค่าประกัน = 8750 บาท หรือชำระค่าเช่าอย่างเดียวก่อนก็ได้ 3250 บาท แล้วทางร้านก็จะล็อคคิวชุดให้ลูกค้าในวันที่ตกลงกันไว้
• วันรับชุดหากยังไม่ได้ชำระค่าประกันก็ชำระค่าประกัน 5500 ฿ และลูกค้าก็รับชุดกลับไป หรือให้ส่งแมสเซ็นเจอร์ให้ก็ได้
• วันคืนชุดเมื่อลูกค้านำชุดมาคืนเรียบร้อย ทางร้านเช็คจำนวนและสภาพของชุด เมื่อเรียบร้อยดีจากนั้นจะทำเรื่องโอนเงินคืนค่าประกัน 5500 ฿ ให้ลูกค้าภายใน 7 วันค่ะ