ออสเตรเลีย…ดินแดนแห่งธรรมชาติ เหมาะกับทริปครอบครัวที่จะพาเด็กๆไปดูจิงโจ้ ซื้อครีมรกแกะ และวิตามินแบรนด์ดังมากมาย โดยฤดูหนาวที่ออสเตรเลียเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ตอนที่เมืองไทยฝนตกทุกวัน และยุโรปร้อนสุดๆนั่นแหละค่า กิจกรรมที่อยากแนะนำสำหรับการไปเที่ยวออสเตรเลียช่วงหน้าหนาวอีกแบบหนึ่งคือการดูแสงใต้ ซึ่งสวยงามไม่แพ้แสงเหนือในแถบสแกนดิเนเวียเลยทีเดียว เมืองที่นิยมไปดูแสงใต้คือ Tasmania และช่วงเวลาที่นิยมไปพฤษภาคม – สิงหาคมนะคะ

Bruny Island, Tasmania © Luke Tscharke

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียจำเป็นจะต้องทำการยื่นขอและได้รับอนุมัติวีซ่าก่อน การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (Visitor visa 600) ล่าสุดในปี2023 สามารถสมัครและยื่นเอกสารแบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง  ช่วยให้สะดวกและประหยัดขึ้นมากๆคะ หรือถ้าหากคุณต้องการวีซ่าประเภทอื่น ๆ ก็สามารถตรวจสอบวีซ่าที่เหมาะได้ก่อนที่ www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแบบออนไลน์ พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย หรือ Visitor Visa (subclass 600) สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อท่องเที่ยว สันทนาการ เยี่ยมญาติพี่น้องและเพื่อน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ ในระยะสั้นที่ไม่ใช่การทำงาน เช่น การเรียนระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน นะคะ

ในบทความนี้แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลักๆนะคะ

 1. การเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่าออสเตรเลีย
 2. การสมัคร Immi Account
 3. การกรอกข้อมูลแบบฟอร์มวีซ่าและยื่นเอกสารออนไลน์ และการจ่ายเงิน
 4. การเก็บข้อมูล Biometrics (** จำเป็นต้องเดินทางไปทำด้วยตัวเองที่ศูนย์ VFS Global ของออสเตรเลียอยู่ที่ อาคาร เดอะเทรนดี้ สุขุมวิท 13นะคะ)
 5. การรอผลวีซ่าทางอีเมล์

1. การเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าออสเตรเลีย

1.1 หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด

1.2 รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป กรณีใช้ไฟล์ภาพอัปโหลดรูป 800×800 px ประเภทไฟล์ jpg

1.3 สำเนาบัตรประชาชน (ภาษาไทย)

1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย)

1.5 หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)

 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน
 • สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา

1.6 หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เช่น statement บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

1.7 จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)

1.8 หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

1.9 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

1.10 เอกสารอื่นๆ

 • สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง
 • สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอก ฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร
 • สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ไปยื่นวีซ่า ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครอง ตามกฎหมาย มาให้ความยินยอม ในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครอง ตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะที่เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

FAQ สำหรับการเตรียมเอกสาร

 • แนะนำเตรียม แผนการเดินทาง(Travel Plan/Activity) เพิ่ม มีให้ยื่นใน recommended documentไม่จำเป็นต้องจองตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมก่อนยื่นวีซ่า แต่ถ้ามีเอกสารการจองก็ยื่นเพิ่มได้
 • หากมีเอกสารอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือด้านการทำงาน สถานะการเงินก็สามารถยื่นเพิ่มได้
 • เอกสารทั้งหมดให้เตรียมเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพก็ได้ (ให้มีความละเอียดเพียงพอ)  จำนวนไฟล์ไม่เกิน 60 ไฟล์ และขนาดไฟล์ห้ามเกิน 5 MB
 • ตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจน แจกแจงได้ง่าย
 • เอกสารที่เป็นสำเนาให้เขียนรับรองสำเนาถูกต้อง (Certified True Copy) พร้อมเซ็นชื่
 • เอกสารที่ขอจากที่ทำงานและธนาคาร ควรขอเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารจากหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ส่งไปเป็นภาพต้นฉบับภาษาไทยได้

2. การสมัคร ImmivAccount

ผู้สมัครต้องมี Immi Account ก่อน  ให้เข้าไปสมัครที่ https://immi.homeaffairs.gov.au

2.1 ไปที่ ImmiAccount > Create an ImmiAccount > กรอกรายละเอียดส่วนตัว ตั้งรหัสผ่าน ตั้งคำถามลับ > จะมี   link ส่งมาในอีเมล์  กด confirm link เป็นอันเสร็จ

2.2 มี Immi Account แล้วก็เข้ามา Login

FAQ สำหรับการสมัคร Immi Account

 • Username ใช้เป็นอีเมล์ของเราได้ (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)
 • Password รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย 9 อักษร รวม ตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหม่ 1 ตัว พิมพ์เล็ก 1 ตัว ตัวเลข 1 ตัว

3. การกรอกข้อมูลยื่นขอวีซ่า และการยื่นเอกสารขอวีซ่าออนไลน์

3.1 การกรอกข้อมูลยื่นขอวีซ่า

 • กด New application
 • เลือกประเภทวีซ่า : Visitor Visa (600)
 • อ่าน Terms & conditions ติ๊กรับทราบแล้วกด next
 • เริ่มตอบคำถามและกรอกข้อมูลส่วนตัว ในเว็บไซต์มีทั้งหมด 19 หน้า ซึ่งรายละเอียดของแต่ละบุคคลอาจไม่เหมือนกัน
 • คำถามแรก จะเกี่ยวกับที่อยู่และสถานะบุคคลของเรา  วัตถุประสงค์ในการมาออสเตรเลีย (tourism) และใส่รายละเอียดการท่องเที่ยวแบบคร่าวๆ ( Trip Plan)
 • กรณียื่นเป็นกลุ่มคือไปกันเป็นครอบครัว ให้ติ๊กเลือก Group ด้วยนะคะ
 • Group processing กรณีที่ยื่นคนเดียวก็เลือก No แต่ถ้ายื่นเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว เลือก Yes เพราะจะได้ดำเนินการพร้อมกันทั้งกลุ่ม
 • ถ้าเลือกดำเนินการเป็นกลุ่ม ก็จะมีขั้นตอนให้ตั้งชื่อ Group จะได้ Group ID มา
 • เอา Group ID ให้สมาชิกกลุ่มท่านอื่นลงข้อมูล
 1. Passport details กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Passport ให้ครบถ้วน
 2. National Identity card กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว  สถานะพลเมือง  ประวัติการเดินทางเข้าออสเตรเลีย
 4. Other identity documents ถ้ามีบัตรประจำตัวอื่นอีกก็ลงเพิ่มได้ เช่น ใบขับขี่
 5. Critical data confirmation สรุปรายละเอียดที่เราได้กรอกไป ให้ตรวจสอบข้อมูล สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้
 6. Travelling companions หากมีบุคคลอื่นเดินทางไปพร้อมกับเรา ก็ใส่ชื่อและระบุความสัมพันธ์ด้วยContact details ข้อมูลที่อยู่อาศัย  เบอร์โทรศัพท์
 7. Department office ระบุสถานที่รับยื่นวีซ่าออสเตรเลียที่อยู่ใกล้เราที่สุด  กรณีต้องมีการเรียกสัมภาษณ์เพิ่ม ระบุ Thailand, Bankok
 8. Authorised  recipient สอบถามเรื่องมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดการรับเรื่องวีซ่าแทนเราหรือไม่
 9. Non-accompanying members of your family unit หัวข้อนี้ หลายท่านอาจจะงง  คำถามคือ มีสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้เดินทางไปออสเตรเลียกับเราด้วยหรือไม่ ? (โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ถือสัญชาติหรือเป็นพลเมืองออสเตรเลีย)   สมาชิกในครอบครัวในที่นี้ หมายถึง กลุ่มญาติสายตรง เช่น พ่อแม่ พี่น้อง คู่สมรส และบุตร   เขาน่าจะถามเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะกลับมาหนะค่า
 10.  เกี่ยวกับระยะเวลาในการพำนัก  คำถามคือตั้งใจมาประเทศออสเตรเลียมากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ อันนี้ถ้าอยากได้ multiple entry ให้ตอบ Yes นะคะ
 11. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงาน  กลุ่มอาชีพ  สถานที่ทำงาน
 12. Funding support คืออธิบายเงินที่ใช้ในการท่องเที่ยว  ถ้าเราออกเอง ก็เขียนอธิบายไปค่ะ self-funding หรือ มี sponsored เป็นครอบครัว
 13. Health declarations แถลงเกี่ยวกับสุขภาพและโรคติดต่อ
 14. แถลงเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม   ถ้าไม่มี ตอบ No ให้หมด
 15. Visa history ประวัติการขอวีซ่า เช่น มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุหรือไม่  เคยอยู่เกินวีซ่าหรือไม่ เคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
 16. สุดท้ายมีให้อ่านทำความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆ ถ้าเข้าใจก็กด Yes
 17. อย่าลืม Save ของทุกหน้า ก่อนกด Next ไปหน้าถัดไปนะคะ

3.2 การยื่นเอกสารขอวีซ่าออนไลน์
ขั้นตอนต่อมา จะต้องยื่นเอกสารที่เตรียมไว้  เอกสารจะแบ่งเป็น Required (กำหนดให้ยื่น) และ Recommended (ถ้ามีเอกสารก็ยื่นเพิ่มได้)  โดยจะกำหนดเป็นหมวดหมู่เอกสารไว้แล้ว  ให้เราแนบไฟล์ให้ตรงกับหมวดหมู่   ซึ่งแต่ละหมวดหมู่มีรายละเอียด แนบไฟล์แล้วอย่าลืมกด  Attach ด้วยนะคะ ไม่งั้นไฟล์จะยังไม่ถูกส่งไปนะ

3.2.1 Required documents เอกสารที่ต้องยื่น

Photograph – Passport ภาพถ่ายของเรา

Travel Document

 • ภาพ Passport ปัจจุบันหน้าแรกที่มีข้อมูลของเรา
 • ภาพ Passport ปัจจุบันเล่มอื่นๆ ที่เราถืออยู่

– National ID card ภาพบัตรประชาชน

Evidence of the applicant’s previous travel หลักฐานการเดินทางในอดีต

 • หน้า Passport ที่มีตราประทับเข้าและออกประเทศต่างๆ ของ Passport เล่มเดิมและเล่มปัจจุบัน
 • เอกสาร Visa ที่เคยได้รับ

3.2.2 Recommended document เอกสารที่แนะนำให้ยื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

– Family register and composition form (if applicable) ให้ยื่นสำเนาทะเบียนบ้าน

– Evidence of planned tourism activities in Australia หลักฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในออสเตรเลียเช่น แผนการเดินทาง ตารางท่องเที่ยว ถ้ามีเอกสารจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมก็ให้ attach ไปด้วย

3.2.3 Evidence of the financial status and funding for visit หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน , สลิปเงินเดือน (Pay slip)  หรือเอกสารที่แสดงว่าเรามีทุนทรัพย์เพียงพอสำหรับการเดินทาง เช่น หลักฐานแสดงการเสียภาษี  โฉนดที่ดิน เป็นต้น

3.2.4 Evidence of current employment or self-employment หลักฐานการทำงาน  ได้แก่ สลิปเงินเดือน (Pay slip), จดหมายรับรองการทำงาน, จดหมายรับรองเงินเดือน กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจให้ยื่นหลักฐานการจดทะเบียนประกอบธุรกิจหรือการเป็นหุ้นส่วน หรือทะเบียนการค้า (Business license) เป็นต้น

3.2.5 Exceptional reasons for extended stay in Australia as a Visitor (beyond 12 months) หลักฐานแสดงเหตุผลและความจำเป็นในกรณีที่ต้องอยู่เกิน 12 เดือน สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราก็จะตอบไปว่า Not applicable นะคะ

3.3การชำระเงิน

 • กรอกข้อมูลและยื่นเอกสารครบแล้ว ลำดับถัดไปก็ชำระเงิน
 • สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว (ประเภท 600) ค่าวีซ่าอยู่ที่ 150 AUD (ราคานี้ สำหรับปี 2023)
 • มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต อีก 2.1 AUD รวมจ่ายทั้งหมด 152.1 AUD  (ประมาณ 3,500 บาท)

จะได้รีบอีเมล์ 2 ฉบับจาก IMMI หลังชำระเงินเรียบร้อย คือ

 • IMMI Acknowledgement of Application Received แจ้งว่าได้รับเอกสารการสมัครแล้ว
 • s257A (s40) Requirement to Provide Biometrics แจ้งว่าให้ไปทำการยืนยันตัวตนด้วยระบบ Biometrics  ในเมล์ฉบับนี้จะมีหมายเลข VLN ให้เรานำเลขนี้ไปนัดคิวทำ Biometrics ที่เว็บ VFS Global

4. การเก็บข้อมูล Biometrics

เมื่อกรอกข้อมูล ยื่นเอกสารแบบออนไลน์ ชำระค่าวีซ่าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ไปยืนยันตัวตนด้วยระบบ Biometrics ซึ่งก็คือ การถ่ายภาพและสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องไปทำด้วยตัวเอง ที่ศูนย์ VFS Global  โดยจะต้องนัดหมายออนไลน์ผ่านเว็บ VFS Global ก่อนนะคะ

การทำนัดหมายออนไลน์กับศูนย์ VFS Global

 1. เข้าไปที่เว็บ visa.vfsglobal.com/tha/en/aus
 2. เลือก Book an appointment
 3. ถ้ายังไม่มี Account ของ VFS ให้สมัครก่อน ถ้ามีแล้วก็ Sign in ก่อน
 4. ขั้นตอนการนัด ให้เลือกศูนย์ VFS ที่ต้องการ (มีที่ กรุงเทพ และ เชียงใหม่ )
 5. เลือกหมวดหมู่ Biometrics Submission Only > Biometrics Submission
 6. applicant information.form label.label 23* ให้กรอกหมายเลข VLN
 7. จากนั้นเลือกวันและเวลาที่สะดวกได้เลย
 8. เราจะได้เมล์ Appointment confirmation แปลว่าทำการนัดสำเร็จแล้ว
 9. เตรียมตัวไปทำ Biometrics ตามวันและเวลาที่นัดได้เลย

วันไปทำ Biometrics ให้นำเอกสารไปด้วยดังนี้นะคะ

 • Passport เล่มจริง
 • เอกสารจาก Immi : s257A (s40) Requirement to Provide Biometrics —-> ที่มีเลข VLN
 • เอกสารจาก VFS : Appointment Letter
 • มีค่าใช้จ่ายในการทำ Biometrics  735 บาท ชำระที่ศูนย์ VFS
 • ใครใส่คอนแทคเลนส์แบบสี จะต้องถอดออกตอนถ่ายรูป แนะนำสวมแว่นไปแทนจะสะดวกกว่าค่ะ

5. VISA Outcomeและรายละเอียดวีซ่า

วีซ่าออสเตรเลียจะแจ้งผลทางอีเมล์  ไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าพาสปอร์ตเราเหมือนวีซ่าประเทศอื่นๆ ดังนั้นในการทำวีซ่าออสเตรเลีย เรายังใช้งาน Passport เราได้เหมือนเดิม เพราะไม่ได้ส่งตัวจริงไปสถานทูต ส่งแบบออนไลน์แทน  มีใช้ตัวจริงแค่วันที่มาทำ Biometrics เท่านั้นค่ะ

IMMI Grant Notification หน้าตาวีซ่าเป็นเอกสารระบุรายละเอียดดังนี้

 • Application status (สถานะการสมัคร): Granted 
 • Visa conditions (เงื่อนไข): No work(ห้ามทำงาน) , Maximun three months study (เรียนได้ไม่เกิน 3 เดือน)
 • Visa duration and travel
 • Date of grant (วันที่อนุมัติ วันที่สามารถเดินทางเข้าออสเตรเลียได้)
 • Must not arrive after (วันสุดท้ายที่เดินทางเข้าออสเตรเลียได้)
 • Length of stay: 3 month(s) from the date of each arrival (ระยะเวลาที่พำนัก กำหนดให้ไม่เกิน 3 เดือนในแต่ละครั้ง)
 • Travel : Single entry or Multiple entries (เข้าออกออสเตรเลียได้ 1 ครั้ง หรือ หลายครั้ง แล้วแต่ตอนที่กรอกขอใน 3.1.10 Period of stay ลองย้อนกลับไปดูอีกทีได้คะ

วิธีขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแบบออนไลน์ ละเอียดทุกขั้นตอน  เพื่อลูกค้าที่วางแผนเที่ยวออสเตรเลียด้วยตัวเองทุกท่านนะคะ ขอให้สนุกกับการท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียค่า ^_^
Shopping cart

เข้าสู่ระบบ

ยังไม่มีบัญชี?

เพิ่มข้อความที่ต้องการจะค้นหา
ร้านค้า
0 items ตะกร้าสินค้า
บัญชีของฉัน